Saturday, September 02, 2006

Selepas Kemerdekaan

 1. 1957

  1. Menteri Pelajaran

 2. 1958

  1. Menteri Pelajaran

 3. 1959


 4. 1960

  1. 8.6.1960, Maktab Pergurusan Ilmu Khas telah dibuka dengan rasminya oleh Menteri Pelajaran, Encik Abdul Rahman bin Haji Talib. Pembukaan Maktab ini merupakan satu kemajuan dalam sejarah perkembangan pelajaran dan pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Ia adalah satu-satunya Maktab Perguruan yang bakal melahirkan guru-guru terlatih dari segi teknikal dalam segala bidang pelajaran.
   Dalam ucapan pembukaannya, Menteri Pelajaran menjelaskan bahawa kanak-kanak berbakat di negara ini tidak diberi cukup galakan dan kesempatan untuk mereka tumpukan perhatian dan kebolehan dalam bidang yang mereka minati. Justeru, adalah lebih penting dan bermakna sekiranya kanak-kanak itu dapat melahirkan bakat mereka melalui cara yang lebih teratur daripada berusaha untuk mendapatkan sijil.
   Beliau selanjutnya menyarankan bahawa Maktab ini boleh menjadi sebuah pusat penyelidikan dan latihan bagi guru-guru daripada pelbagai aliran sekolah di Persekutuan Tanah Melayu. Di samping itu, ia juga boleh menjadi medan bagi guru-guru untuk berkongsi masalah, bertukar-tukar pendapat dan melahirkan buah fikiran yang sesuai dengan suasana pembelajaran di sekeliling mereka.
   Maktab ini akan mengadakan kursus bagi mata pelajaran praktikal seperti penulisan, pertukangan, sains rumahtangga, lukisan, pendidikan jasmani dan berbagai-bagai lagi. Ia juga bertujuan untuk membantu guru-guru kaedah mengajar yang lebih baik. Seramai 160 orang guru bagi tiap-tiap kemasukan telah diterima masuk untuk mengikuti kursus selama setahun itu. Guru-guru yang terpilih ini adalah mereka yang mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya dua tahun.

 5. 1961


 6. 1962


 7. 1963


 8. 1964


 9. 1965


 10. 1966


 11. 1967


 12. 1968


 13. 1969


 14. 1970


 15. 1971


 16. 1972


 17. 1973


 18. 1974


 19. 1975


 20. 1976

  1. Bahasa asing atau bahasa antarabangsa di Malaysia diperkenalkan di sekolah-sekolah berasrama penuh secara berperingkat sejak tahun 1976. Bahasa-bahasa antarabangsa yang ditawarkan di sekolah menengah terpilih di Malaysia adalah bahasa Perancis, bahasa Jepun dan bahasa Jerman. Pelaksanaan bahasa antarabangsa di sekolah menengah kebangsaan iaitu sekolah perdana dan sekolah kawalan terpilih dimulakan pada tahun 2005.
   Kepentingan bahasa-bahasa tersebut dalam bidang teknologi tinggi dan keperluan negara untuk bersaing dalam dunia global memerlukan bahasa-bahasa antarabangsa seperti bahasa Perancis, bahasa Jepun dan bahasa Jerman diajar di sekolah-sekolah di Malaysia. Pengetahuan bahasa antarabangsa bukan sahaja berguna dalam pelbagai bidang , malah juga dapat menyediakan negara ke arah negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Guru-guru bahasa antarabangsa adalah guru-guru tempatan yang mendapat latihan dari negara-negara yang berkenaan. Pada masa ini, terdapat 34 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran bahasa Perancis, 58 buah sekolah untuk bahasa Jepun dan 16 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran bahasa Jerman. Pusat Perkembangan Kurikulum telah diberikan mandat untuk menjayakan program bahasa- bahasa antarabangsa dengan kerjasama agensi luar seperti Kedutaan Perancis Kuala Lumpur, Yayasan Jepun Kuala Lumpur dan Goethe Institut Inter-Nationes Kuala Lumpur.

   Sumber dari : PPK

 21. 1977


 22. 1978


 23. 1979


 24. 1980


 25. 1981


 26. 1982


 27. 1983


 28. 1984


 29. 1985


 30. 1986


 31. 1987

  1. 21 Februari 1987, SITC telah dinaikkan taraf sebagai Institusi Pendidikan Sultan Idris (IPSI). Kedudukan tarafnya lebih tinggi daripada makatb-maktab perguruan yang lain dan diberi kuasa mengendalikan Kursus Sijil Lanjutan Pergurusan dan Diploma Lepas Sijil.

 32. 1988


 33. 1989


 34. 1990


 35. 1991


 36. 1992


 37. 1993


 38. 1994

  1. Tahun 1994 penilian PAFA dimasukkan dalam UPSR, PMR dan SPM - Surat Pekeliling Ikhtisas 4/1994.

 39. 1995


 40. 1996


 41. 1997

  1. Kementerian Pendidikan harus menyusun semula penggunaan sempoa dan mental aritmetik di sekolah rendah berikutan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya
  2. Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Matnor Daim,
  3. Kerajaan untuk menaikkan tarafnya kepada peringkat yang lebih tinggi sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pada 1 Mei 1997

 42. 1998


 43. 1999

  1. Menteri Pendidikan, Dato' Seri Najib Tun Razak
  2. Ketua Pengarah Pendidikan
  3. Kabinet bersetuju agar semua pelajar miskin yang akan melanjutkan pelajaran ke IPTA bagi sesi akademik 1999/2000 diberi bantuan pendahuluan sebanyak RM1,000 hingga RM1,500 untuk menyediakan barang keperluan.
   Bantuan itu disalurkan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan diberi kepada mereka yang datang daripada keluarga berpendapatan bulanan RM1,500 ke bawah.
   Najib berkata, bantuan itu juga boleh dipohon oleh lebih 33,000 pelajar IPTA lulusan Diploma, Matrikulasi dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia
  4. mensyaratkan pengetua dan guru besar mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana dan Diploma Lanjutan
  5. pelarasan kenaikan tangga gaji membabitkan kira-kira 142,000 guru bukan siswazah Gred DG6 ke Gred DGA6 . Skim baru itu menetapkan gaji permulaan Gred DGA6 ialah RM917 dan maksimum RM1,930, berbanding skim permulaan DG6 sekarang RM552 dan maksimum RM1,835.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home